Kontakt

Informacja i zapisy:

tel.kom.:   + 48 601 289 813 (Julia Popcowa)

e-mail: kontakt@normalizacja.eu