Mandale Światła

WARSZTAT: Mandale Światła

Mandale  są rysunkami z symetrią centralną, tworzonymi przy użyciu geometrii sakralnej. Według geometrii sakralnej jest zbudowany cały nasz Wszechświat, wszystko, co istnieje, każdy atom. Mandale są znane ludzkości od zarania dziejów, można je znaleźć we wszystkich cywilizacjach starożytnych. W istocie są to rysunki rezonansowe, które łączą świadome i nieświadome, widoczne i niewidoczne, wewnętrzne i zewnętrzne itd. Mandale są językiem Światła i Stwórcy, tak samo, jak dźwięk, kolor, liczby i formy.

Na warsztacie uczestnicy zapoznają się z mandalami, które są obliczone według kodu Fibonacciego. Takie mandale zaproponowała nam Ursula Irrgang. Obliczając i rysując je, dotykamy Boskiej Matrycy Wszechświata, wspólnego pola morficznego. Tym sposobem możemy skorygować naszą indywidualną matrycę, przywracając do niej porządek i harmonię. Mandale pozwalają zsynchronizować nasze myśli, odczucia i emocję i przekazać je do wspólnego pola informacyjnego, wspólnej świadomości, do Boskiej Matrycy, gdzie Miłość zmieni je tak, że będziemy mogli powrócić się do wzorca pierwotnego porządku.

Podczas pracy z Mandalami mamy możliwość „zanurzenia się” w swoim wnętrzu, odczuwania głębokich przeżyć, bólu oraz radości, błogości i miłości. Przewracana jest harmonia i porządek, niezbędne do prawidłowej pracy całego naszego systemu. Praca z mandalami harmonizuje trzy aspekty naszego istnienia: Duch, Duszę i Ciało. Przy ręcznym obliczaniu mandal, wkładamy w nie całą swoją energię. Tak jak w naszym podpisie zostawiamy w niej nasz ślad energetyczny. Współpracujemy z kolorami i liczbami wystarczająco długo, żeby włączyły się określone procesy i stworzyły się nowe, prawidłowe połączenia neuronowe. Efekt działania mandali jest bardzo uzależniony od tego, na ile mocno koncentrujemy się na niej. Jedną z najmocniejszych mandal dla każdego człowieka jest mandala jego daty urodzenia. Odbudowuje ona Boski Porządek, wzorce rezonansowe, które łączą ciało fizyczne z bardziej subtelnymi poziomami. Po narysowaniu mandali będzie ona dalej pracować, bo jest to żywy program. Jeżeli chcemy, możemy dostać informację zwrotną od naszej podświadomości i uzyskać odpowiedź na pytanie: co tak naprawdę czujecie na temat, na który mandala została narysowana. Taka praca odbywa się według potrzeb, kiedy mamy odpowiedni nastrój i czas. Często organizm „prosi” o narysowanie mandali, żeby wzmocnić wyniki pracy psychoterapeutycznej i wykorzystać ją, jako dodatkowy zasób.

Co daje obliczenie i kolorowanie mandal:

  • Aktywizuje informację duchową, zakodowaną w DNA każdego człowieka;
  • Harmonizuje wibracje narządów w ciele fizycznym z Duchem i Duszą;
  • Harmonizuje połączenia pomiędzy prawą i lewą półkulą mózgu;
  • Pomaga wyprowadzić na powierzchnię świadomości rozmaite blokady i uwolnić się od nich, uwalniając potencjał wewnętrzny;
  • Pozwala znaleźć przyczyny naszych problemów życiowych;
  • Pomaga rozwijać świadomość, podwyższają wibracje energetyczne i umożliwia „dostrojenie się” do Światła;
  • Harmonizuje i oczyszcza przestrzeń;
  • Neutralizuje pole magnetyczne urządzeń elektronicznych (na przykład, telefonu komórkowego, komputera itp.);
  • Blokuje negatywne działanie leków, szkodliwych domieszek i niepotrzebnych pierwiastków chemicznych w wodzie pitnej itd.;
  • Pozwala strukturyzować przestrzeń i wodę pitną;

Mandale obliczeniowe można rysować w każdej formie: kwadratowej, wielokątnej, w kształcie gwiazdy, plastra miodu itp. Na bazie mandal obliczeniowych tworzy się mandale kropkowane.

Czas trwania warsztatu: 3 pełne dni (pt-nd). Koszt – 800 PLN.

Prowadząca: Olga Jemielianowa.

Uwaga: Warsztat jest prowadzony w języku rosyjskim. Podczas warsztatu zapewnione jest tłumaczenie konsekutywne na język polski.

Przykłady mandal obliczeniowych, którym Olga Jemielianowa nadaję formę kulonów, można zobaczyć tu Mandale, tworzone przez Olgę Jemielianową. Kulony i breloczki są do kupienia w Polsce. Cena dużego wisiora (średnica 4 cm) wraz z łańcuszkiem, zapięciem lub rzemykiem (oprawa miedziana lub w kolorze srebra) wynosi  100 PLN.