Normalizacja

WARSZTAT: METODA równoważenia biochemicznego, energetycznego i informacyjnego stanu organizmu człowieka i jego przestrzeni w Boskiej Matrycy.

Zanieczyszczenie organizmu i zakłócenie gospodarki składników odżywczych mogą wywołać pogorszenie ogólnego stanu fizycznego i psychicznego, co prowadzi do zachwiania równowagi wewnętrznej i uszczuplenia zasobów witalnych każdego organizmu. Stajemy się bardziej narażeni na stres, mniej odporni na negatywne doświadczenia życiowe, tracimy zdolność adekwatnej oceny sytuacji i właściwy dystans do siebie i otaczającego nas świata.
Codziennie jesteśmy zalewani negatywną informacją, która przedostaje się w nadmiarze do naszego pola, co może poważnie zakłócać ważne procesy życiowe.
W dzisiejszych czasach powinniśmy zwracać większą uwagę na pracę ze sobą. Umiejętność wnikliwej obserwacji siebie i otoczenia, bycie „tu i teraz” są nieodzowne w pracy terapeutycznej , ale przede wszystkim są niezbędne dla naszego własnego rozwoju i dobrego samopoczucia. Żeby móc świadomie pomagać innym, powinniśmy zacząć od siebie. Korzystne jest wyrobienie nawyku systematycznego sprawdzenia stanu własnego organizmu i normalizacji i równoważenia w nim w razie potrzeby procesów energetycznych i biochemicznych. Regularne stosowanie takiej procedury nie jest  trudne, ani pracochłonne, natomiast jej efekty są bardzo korzystne zarówno dla nas, jak i naszego otoczenia.
Warsztat „Metoda równoważenia biochemicznego, energetycznego i informacyjnego stanu organizmy człowieka i jego przestrzeni w Boskiej Matrycy” został opracowany dla każdego, komu zależy na dobrym samopoczuciu, samodoskonaleniu i realizacji własnego powołania. Metoda doskonale łączy się także z każdą inną metodą terapeutyczna.
Uczestnicy zajęć opanowują metody:

  • Oczyszczania organizmu od zbędnych i szkodliwych substancji, wirusów, bakterii, pasożytów
  • Oczyszczania organizmu od szkodliwych energii, informacji, wibracji, negatywnych aspektów świadomości, hologramów
  • Normalizacji i równoważenia składników biochemicznych i energetycznych organizmu
  • Normalizacji i równoważenia podstawowych mechanizmów funkcjonowania organizmu człowieka w celu poprawy jego funkcjonowania na wielu poziomach
  • Tworzenia wokół siebie pozytywnej przestrzeni

Na kursie zagadnienia z dziedziny nowoczesnych badań w obszarze  fizyki kwantowej i innych nauk przyrodniczych przeplatają się ze starożytną wiedzą filozoficzną. Dużo czasu przeznacza się na pracę praktyczną w parach.

Warsztat składa się z dwóch części. Każdy moduł trwa 3 dni (piątek, sobota, niedziela). Żeby uczestnicy kursu mogli lepiej opanować poszczególne zagadnienia w praktyce, pomiędzy modułami jest przewidziana przerwa (1-2 miesiące). Koszt modułu: 750 PLN

Po ukończeniu 2 modułów tego warsztaty,  zapraszam wszystkich chętnych  do wzięcia udziału w warsztatach autorskich Swietłany Pełczyńskiej „Sposoby manifestacji Duchowości w naszej codzienności w każdej zwykłej sprawie” oraz „Metoda rozpoznawania stanu organizmu człowieka” w celu doskonalenia nabytych umiejętności i poznania  nowych zagadnień. Szczegółowa informacja znajduje się w zakładkach „Sposoby manifestacji duchowości” i „Rozpoznawanie stanu organizmu człowieka”.

Prowadząca: Julia Popcowa