Strona Główna

Ciało człowieka jest cudem natury.  Żaden wynalazek naukowy nie jest w stanie mu dorównać.
Żadna pojedyncza wizja ciała nie daje nam jego całkowitego zrozumienia.
W dzisiejszych czasach łakniemy wiedzy  o ludzkim organizmie.

Każdy chciałby zapobiegać chorobie i wspomagać leczenie  za pomocą metod,
które dają mniej skutków ubocznych, niż współczesne środki farmaceutyczne.

Dziś próbujemy przekroczyć granice kulturowe, pragnąc zobaczyć świat jako całość,
w której wszystkie zjawiska są od siebie zależne. Uczymy się postrzegać swoje ciało jako przyjaciela, zaczynamy wierzyć, że posiada ono własny system uzdrawiający, do którego możemy się odnosić.

Na tej stronie pragnę zaprezentować nowatorskie podejścia, które pomogą wszystkim zainteresowanym metodami zachowania zdrowia, opartymi na prawach natury, w profilaktyce zdrowia fizycznego i psychicznego